Mikä on CDP? CDP eli Customer Data Platform yhdistää yrityksen omissa eri kanavissa olevan asiakastiedon yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskitetty ratkaisu mahdollistaa markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen entistä huomattavasti paremmaksi.

Adfore auttaa hyödyntämään dataa yrityksen omassa liiketoiminnassa. Pelkkä datan keruu ei johda tuloksiin, vaan data pitää ”aktivoida” ja valjastaa markkinoinnin ja asiakaskokemuksen parantamiseen!

Ota yhteyttä ja keskustellaan!