Mikä on CDP? CDP eli Customer Data Platform on alusta, joka yhdistää ja hallinnoi yrityksen asiakastietoja eri lähteistä yhden keskitetyn asiakasprofiilin kautta. CDP:n käyttöönotto tarjoaa useita hyötyjä yrityksen digitaalisessa liiketoiminnassa, kuten:

  1. Parempi asiakaskokemus: CDP:n avulla yritys voi ymmärtää paremmin asiakkaidensa käyttäytymistä ja tarjota heille räätälöityjä sisältöjä ja palveluita. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakasuskollisuutta.
  2. Tehokkaampi markkinointi: CDP:n avulla yritys voi kohdentaa markkinointiviestit tarkemmin ja personoida viestit yksittäisille asiakkaille tai segmenteille. Tämä johtaa parempaan markkinointikampanjoiden tehokkuuteen ja parantaa konversioprosentteja.
  3. Parannettu tietoturva: CDP:llä yritys voi hallita tietojen käyttöoikeuksia ja suojata asiakasdataa paremmin. Tämä auttaa yritystä välttämään tietoturvaloukkauksia ja parantamaan tietosuojan kunnioittamista.
  4. Liiketoiminnan tehokkuus: CDP:n avulla yritys voi yhdistää ja hallita eri lähteistä tulevaa dataa yhdessä paikassa. Tämä vähentää manuaalista työtä ja virheitä, mikä parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Kaiken kaikkiaan CDP:n käyttöönotto auttaa yritystä paremman asiakaskokemuksen tarjoamisessa, markkinointikampanjoiden tehostamisessa, tietoturvan parantamisessa ja liiketoiminnan tehokkuuden lisäämisessä.

Adfore auttaa yrityksiä käyttöönottamaan ja hyödyntämään CDP:tä omassa liiketoiminnassaan. Pelkkä datan keruu ei johda tuloksiin, vaan data pitää “aktivoida” ja valjastaa markkinoinnin ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tähän olemme löytäneet erinomaisen CDP-ratkaisun maailmalta tai tarkemmin ottaen Hollannista/USAsta. Edustamme Suomessa kansainvälistä, monipuolista ja helppokäyttöistä BlueConic-nimistä CDP:tä.

Ota yhteyttä ja keskustellaan!