Medialiiketoiminta Suomessa on erittäin hankalassa tilanteessa, pääsyynä on digitalisaatio ja sen mahdollistama kansainvälinen kilpailu. Kansainväliset suuryritykset ovat tuoneet ja tuovat kuluttajien ja mainostajien käyttöön uusia digitaalisia palveluita, jotka vievät yhä suuremman osan ihmisten ajasta ja huomiosta. Erityisesti mediayhtiöiden mainontatulot ovat jyrkässä laskussa mainonnan siirtyessä yhä enenevässä määrin digitaalisiin kanaviin ja kansainvälisten toimijoiden hallussa oleviin ratkaisuihin.

Adforen tavoitteena on tuottaa paikallisille mediayhtiöille ja yrityksille kotimaisia ratkaisuja, joilla pystyy kilpailemaan nykymarkkinassa. Paikallisilla mediayhtiöillä on vahvuutena ja kilpailuetuna oma paikallistuntemus ja rooli paikallisen tiedon välittäjänä. Teknologian nopean kehityksen myötä näitä vahvuuksia tukemaan tarvitaan uusia digitaalisia palveluita välittämään tämä paikallinen sisältö mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti kuluttajille.

Adfore on saanut Tekesiltä (Business Finland) rahoitusta hankkeeseen, jossa tutkitaan tekoälyn mahdollistamia uusia menetelmiä kohdentaa mainontaa ja sisältöjä automaattisesti ja älykkäästi. Tavoitteena on parantaan nykyisen bannerimainonnan tehokkuutta oleellisesti sekä samalla tehdä digimainonta kuluttajien silmissä paremmin hyväksyttäväksi ja jopa halutuksi ominaisuudeksi.

Projektissa hyödynnetään Adforen kehittämiä Tässä.fi- ja Kontekstimoottori-palveluita. Lisäksi Adforella on patentti tilannetietoisuuden hyödyntämiseen mobiilipalvelun käyttöliittymän osana.

Kategoriat: Uutiset