Liikenne- ja viestintäministeriö järjestämässä innovaatiokilpailussa haastettiin kansalaiset ja yritykset ideoimaan digitaalisen median käyttöön uusia näkökulmia, palveluita ja toimintatapoja. Tuomaristo nosti kilpailun voittoon yksimielisesti kymmenen työtä, joista yhtenä on “Tässä ja Nyt” eli Adforen kilpailutyö.

Päätöksessä nousee esille paikallisuus, arjen helpottaminen ja uudet mainostamisen mahdollisuudet

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa päätöksessään:”Ministeriö katsoo, että kilpailutyössä korostuvat liiketoiminnalliset hyödyt erityisesti paikallisella tasolla, sillä palvelu tarjoaa paikallisille yrityksille väylän kohdentaa mainoksia juuri sellaisille henkilöille, jotka ovat kyseisellä alueella. Palvelu on käyttäjälähtöinen, sillä se on suunnattu erityisesti helpottamaan käyttäjän arkea heidän asioidessaan tietyllä alueella. Mediayhtiöille palvelu mahdollistaisi keinon tarjota esimerkiksi mainostajille vaihtoehtoisen mainoskanavan kansainvälisten toimijoiden sijasta. Samalla esimerkiksi pienet paikallislehdet voisivat saada palvelun kautta omille sisällöilleen uusia lukijoita, jotka ovat kyseisellä alueella. Palvelu voi toteutuessaan edistää siten monipuolisesti käyttäjien ohella myös mainostajien ja mediayhtiöiden tarpeita koko Suomessa.”

Käyttöliittymä mukautuu käyttäjän tilanteen perusteella

Kilpailutyön aiheena oli käyttöliittymän sisällön mukautuminen käyttäjän tilanteeseen perustuen. Adforella on myös patentti aiheeseen liittyen. Uuden käyttöliittymän ensimmäinen versio on tarkoitus julkaista jo kesällä 2015.

Kategoriat: Uutiset